Creatieve coaching en therapie

Tekenen en ook schilderen, boetseren of collages maken, zijn middelen om naar buiten te brengen wat in je leeft. Juist wat nog niet onder woorden gebracht kan worden, wordt als van-jezelf-sprekend zichtbaar en tastbaar.

Bij het tekenen gaat het niet om het uiteindelijke resultaat, dat je van tevoren ook niet kunt bedenken, maar om het proces, om de weg die je gaat, wat er met je gebeurt tijdens het tekenen en hoe je hiermee omgaat.

Soms ontstaan de prachtigste kunstwerken, maar tekenvaardigheid noch kunstzinnig vermogen zijn van belang zijn bij deze spontane, intuïtieve manier van werken.

Tekeningen zijn als spiegels van het onbewuste. We kunnen onszelf helen als we de moed en bereidheid hebben om die delen die ons in de weg zitten, onze blinde vlekken, onze weggestopte emoties en pijn onder ogen te zien.
Dan kunnen wij het ‘goud’ eruit zeven en als krachtig instrument vóór onszelf in plaats van tegen onszelf gaan gebruiken.


Creativiteit als middel voor therapie of coaching
Na een intakegesprek onderzoeken we samen de klacht met behulp van eenvoudige, gerichte tekenoefeningen.
Stap voor stap maken de tekeningen en onze gesprekken hierover duidelijk waar je nu staat, hoe je terug kijkt en wat je eigenlijk wilt.
Je ontdekt je hulpbronnen.
Knelpunten worden zichtbaar en dus hanteerbaar.
Opgehoopte emoties kunnen op een veilige manier geuit worden en een plaats krijgen.
Door te tekenen en te kleuren word je stil, je ontspant en komt weer terug bij jezelf.
Tot slot evalueren we de sessie: ervaringen, emoties en gedachten worden benoemd en gekoppeld naar je levenssituatie.
We spreken af hoe je de inzichten kunt toepassen in je dagelijks leven.

coaching of therapie?
Bij therapie werken we vanuit een hulpvraag, bij coaching met een doel.
Een therapeutische sessie duurt langer en gaat dieper, omdat verwerking van oud zeer nodig is. Een coach sessie is op de toekomst gericht en zakelijker van toon.

Voor wie?
Voor iedereen die aanleiding ziet om stil te staan bij zichzelf, en daarbij  begeleiding zoekt.
De aanleiding kan zijn: een lichamelijke klacht of ziekte, aanhoudende stress of een burn-out, relatieproblemen, een scheiding, het verlies van een dierbare… 
Of steeds weer dezelfde patronen tegen komen die in de weg staan, waar je last van hebt maar nog niet los van kunt komen.

Holistisch?
Door uit te leven (expressie) betrekken we het lichaam.  Het kleuren en tekenen  brengt ons bij onze emoties en gevoelens, terug bij onszelf.
Het counselen en evalueren zorgt dat we ons hoofd erbij houden!

Doen?
Eerst een intakegesprek, waarbij we kennismaken en de hulpvraag formuleren.
Vervolgens plannen we ongeveer 8 tekensessies, die 1 à 1,5 uur duren. Dan evalueren we en kijken óf en hoe we verder gaan.

Kosten?
therapie 1,5 uur: € 90,- excl. BTW per sessie 
coaching 1 uur: € 75,- excl. BTW per sessie 
intake is gratis.