Privacybeleid en annulering

Privacybeleid

Ik ga zorgvuldig om met persoonsgegevens op de mailinglijst.
Hierop staan naam en e-mailadres, soms ook adresgegevens en telefoonnummer.
Ik gebruik deze gegevens alleen om nieuwsbrieven rond te sturen en zo nodig facturen aan te maken.
Alles staat goed beveiligd in een digitaal bestand.
Derden hebben nooit toegang tot mijn klantenbestand.

Wat betreft mijn verslaglegging van therapeutische en coach sessies:
Ik werk met papieren cliëntendossiers, deze worden in een afgesloten kast bewaard.
Ik ben ZZP-er en de enige die toegang heeft tot de dossiers.
Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.

Annulering

Bij annulering korter dan 2 weken van tevoren reken ik 50 % van de prijs

Bij annulering korter dan 1 week van tevoren reken ik 100% van de prijs

Bij annulering langer dan 2 weken van tevoren: geen kosten